header

unescoargΟ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για την UNESCO ιδρ?θηκε το 1999 δραστηριοποιε?ται με επιτυχ?α σε προγρ?μματα που αφορο?ν τον ελληνικ? πολιτισμ? και υλοποιο?νται μ?σω εκπαιδευτικ?ν σεμιναρ?ων –μαθημ?των που πραγματοποιο?νται στην Αργολ?δα.

Το 2001 για πρ?τη φορ? και υπ? την αιγ?δα τη? UNESCO ξεκ?νησε πιλοτικ? πρ?γραμμα με τον τ?τλο ?Μαθ?ματα στο Μυκηνα?κ? Πολιτισμ?? που απευθ?νεται κυρ?ω? σε ξ?νου? φοιτητ?? με τη συνεργασ?α Πανεπιστημ?ων τη? Ευρ?πη? και τη? Αμερικ??. Πρ?κειται για ?να κ?κλο μελ?τη? του Μυκηνα?κο? Πολιτισμο? που δ?νει την δυνατ?τητα στου? ν?ου? να γνωρ?σουν απ? κοντ? ?ναν απ? του? σπουδαι?τερου? πολιτισμο?? τη? αρχαι?τητα?.
Τα μαθ?ματα πραγματοποιο?νται κ?θε καλοκα?ρι στην Αργολ?δα με τη συνεργασ?α των Δ?μων του Νομο?.

?να δε?τερο πολ? σημαντικ? πρ?γραμμα, ξεκ?νησε υπ? την αιγ?δα του Υπουργε?ου Παιδε?α?, και αφορ? ?να οπτικοακουστικ? πολυθ?αμα (CD-ROM) με τον τ?τλο ?ΠΟΛΥΧΡΥΣΕΣ ΜΥΚΗΝΕΣ?. Αντικε?μενο του CD-ROM ε?ναι η ξεν?γηση / περι?γηση του θεατ? επισκ?πτη στην ακρ?πολη και τον περιβ?λλοντα χ?ρο των Μυκην?ν κατ? την περ?οδο τη? ακμ?? του?.

Η παραγωγ? βασ?ζεται στη χρ?ση τη? Τρισδι?στατη? ψηφιακ?? κινο?μενη? εικ?να? μ?σω υπολογιστ? (3CD Computer animation) στο υψηλ?τερο διαθ?σιμο ποιοτικ? επ?πεδο "φωτορεαλισμο?" και θα απευθ?νεται στο ευρ? κοιν?, σε σχολε?α και ?λλα εκπαιδευτικ? ιδρ?ματα τη? Ελλ?δα? και του εξωτερικο?.

Τ?λο?, στα πλα?σια του προγρ?μματο? τη? UNESCO "Associated Schools Project Network? που περιλαμβ?νει τη συνεργασ?α σχολε?ων για τη δι?δοση του πολιτισμο? των διαφ?ρων κρατ?ν, και την προστασ?α τη? πολιτιστικ?? κληρονομι?? με εκπαιδευτικ?? ανταλλαγ?? και ?λλε? παρ?λληλε? εν?ργειε?, ξεκιν?ει πρ?γραμμα αδελφοπο?ηση? σχολε?ων τη? Αργολ?δα? με σχολε?α του εξωτερικο?.

MYCENAE - ITHACA Summer ProgramΕπισκεφθε?τε την επ?σημη σελ?δα μα? στο Facebook στον παρακ?τω σ?νδεσμο:

?μιλο? Αργολ?δα? για την UNESCO


Τελευτα?ε? εκδηλ?σει?


 

广快乐十分开奖走势图