header

"Εκμ?θηση χειρισμο? υπολογιστ?ν σε ν?ου? Αν?ργου? ηλικ?α? 18-26 ετ?ν"

Στ?χο? – Σκοπ??:

Το πρ?γραμμα ε?χε ω? στ?χο την προ?θηση των ν?ων τεχνολογι?ν στην υπ? αν?πτυξη χ?ρα τη? Αλβαν?α? μ?σω τη? προσφορ??, εξοπλισμο? και τη? εκπα?δευση? αν?ργων ν?ων ηλικ?α? 18-30 σε θ?ματα πληροφορικ?? και ηλεκτρονικ?ν υπολογιστ?ν .

Υλοποι?θηκε σε συνεργασ?α με το ΙΕΚ Instituti I Formimit Profesional "Fryme Dashurie" τη? Αρχιεπισκοπ?? Τιρ?νων και π?ση? Αλβαν?α?, ε?ναι προσφορ? τη? Ευρωπαικ?? Ενωση? και χρηματοδοτε?ται απ? την ΥΔΑΣ/Διε?θυνση του Υπουργε?ου Εξωτερικ?ν κατ? 75%. Εκπαιδε?τηκαν 80 ?τομα .
Συνχρηματοδ?τη? του προγρ?μματο? κατ? 25% ?ταν το Κ?ντρο Ευρωπαικ?ν Μελετ?ν και Σπουδ?ν "Ιω?ννη? Καποδ?στρια?"

广快乐十分开奖走势图