header

Αθ?να 2010 –Μ?γαρο Μουσικ??
Αναγνωρ?ζοντα? την τερ?στια σημασ?α τη? Υγε?α?, τι? αδυναμ?ε? που παρουσι?ζονται σε πολλ?? περιοχ?? του κ?σμου για πρ?σβαση στο θεμελι?δε? αυτ? αγαθ? και τι? ν?ε? μορφ?? απειλ?ν που χρ?ζουν ?μεση? αντιμετ?πιση? σε παγκ?σμια κλ?μακα, ο ΟΗΕ ανακ?ρυξε τη δε?τερη δεκαετ?α του 21ου αι?να (2010-2020) σε δεκαετ?α προστασ?α? τη? Υγε?α?.

Η εκκ?νηση τη? εκστρατε?α? για την προ?σπιση του θεμελι?δου? αγαθο? τη? Υγε?α? ?γινε με την απ?δοση τιμ?? και την προβολ? του τερ?στιου ?ργου που επιτελ?στηκε απ? μ?α ηγετικ? φυσιογνωμ?α και πρωτοπ?ρο στον χ?ρο τη? Νοσηλευτικ??, τη Florence Nightingale, στην οπο?α και αφιερ?θηκε το ?το? 2010, το οπο?ο ορ?στηκε ω? το ?Παγκ?σμιο ?το? Νοσηλευτ?ν?, με αφορμ? τη συμπλ?ρωση των 100 χρ?νων στη μν?μη τη?.

广快乐十分开奖走势图