header

Μετα απ? πρ?ταση του Δ.Σ του Κ?ντρου Ευρωπα?κ?ν Μελετ?ν και Σπουδ?ν ‘Ιω?ννη? Καποδ?στρια?? το 1997 ανακηρ?χθηκε "?το? Ιω?ννη Καποδ?στρια" με την συμπλ?ρωση 170 χρ?νων απ? το ?ργο τη? Γ' Εθνοσυνελε?σεω?  τη?  Τροιζ?να?, την επιψ?φιση του συντ?γματο? του 1827 και την εκλογ? του Ιω?ννη Καποδ?στρια ω? Κυβερν?τη τη? Ελλ?δο?.
Η Τελετ?  ?λαβε χ?ρα στην Παλαι? Βουλ?, στι? 27 Ιανουαρ?ου, υπο την αιγ?δα και παρουσ?α του Προ?δρου τη? Δημοκρατ?α? κ. Κωνσταντ?νου Στεφαν?πουλου. Παρευρ?θησαν μ?λη τη? κυβ?ρνηση?,  τη? αξιωματικ?? αντιπολ?τευση?, εκπρ?σωποι  των πολιτικ?ν κομμ?των  και  ?λλοι επ?σημοι απ? τον ακαδημα?κ?, διπλωματικ? και  επιχειρηματικ? χ?ρο. Με την ευκαιρ?α αυτ? ανακοιν?θηκε η θεσμοθ?τηση τη? απονομ?? του χρυσο? Μεταλλ?ου "Ιω?ννη? Καποδ?στρια?" σε προσωπικ?τητε? απ? τον ελληνικ? και διεθν? χ?ρο που προσ?φεραν στον ?νθρωπο και στη δι?δοση του ελληνικο? πολιτισμο? και γλ?σσα? εν γ?νει.       

        

广快乐十分开奖走势图