header

1o Διεθν?? Φ?ρουμ για το Νερ?  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Το Κ?ντρο Ευρωπα?κ?ν Μελετ?ν και Σπουδ?ν "Ιω?ννη? Καποδ?στρια?" σε συνεργασ?α με την Πανελλ?νια  ?νωση Γενικ?ν Γραμματ?ων Τοπικ?? Αυτοδιο?κηση? ?Κλεισθ?νη?? και το Ευρωπα?κ? Κ?ντρο Περιβαλλοντικ?? ?ρευνα? και Κατ?ρτιση?  του Παντε?ου Πανεπιστημ?ου διοργ?νωσαν το 1Ο Διεθν?? Φ?ρουμ για το Νερ?, οι εργασ?ε? του οπο?ου ?λαβαν χ?ρα το Δεκ?μβριο στο Ζ?ππειο Μ?γαρο.

Το Φ?ρουμ τελο?σε υπ? την αιγ?δα του Προ?δρου τη? Δημοκρατ?α?, κ. Προκ?πη Παυλ?πουλου και την υποστ?ριξη τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ??, του Ευρωπα?κο? Κοινοβουλ?ου, τη? Ελληνικ?? Εθνικ?? Επιτροπ?? για την UNESCO καθ?? και των Υπουργε?ων Τουρισμο?, Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια?, τη? ΕΥΔΑΠ και τη? ΚΕΔΕ.

Αξι?λογοι ομιλητ??, επιστ?μονε? απ? ?λο τον κ?σμο αν?λυσαν το θ?μα του Νερο? και αν?δειξαν ?λε? του τι? διαστ?σει?. ?να συνεχ?? αυξαν?μενο ποσοστ? του παγκ?σμιου πληθυσμο? υφ?σταται τι? δυσμενε?? συν?πειε? τη? ρ?πανση? των υδ?τινων αποθεμ?των μ?σω των προ??ντων του πρωτογενο?? και δευτερογενο?? τομ?α παραγωγ??. Η ποι?τητα του π?σιμου νερο? και οι επιπτ?σει? του ακατ?λληλου νερο? στην ανθρ?πινη υγε?α και τη ζω? γενικ?τερα ηταν τα κεντρικ? θ?ματα του Συνεδρ?ου. Παρουσι?στηκαν καινοτ?με? τεχνολογ?ε? και κατατ?θηκαν προτ?σει? κατ? τη δι?ρκεια των εργασι?ν του, με στ?χο την αντιμετ?πιση του προβλ?ματο? του μολυσμ?νου νερο? και τη? λειψυδρ?α? γενικ?τερα.

Η καθι?ρωση του Φ?ρουμ για το Νερ? σε ετ?σια β?ση ω?  θεσμ??, με την υποστ?ριξη τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?, ?γινε ιδια?τερη δεκτ? και απεφασ?σθη να πραγματοποιε?ται κ?θε χρ?νο με ενδι?μεση ημερ?δα, σε δι?φορε? περιοχ?? τη? Ελλ?δο? αλλ? και σε χ?ρε? τη? Ε.Ε, ο?τω? ?στε τα επιτε?γματα τη? επιστ?μη? και τη? τεχνολογ?α? για την εξασφ?λιση ποιοτικο? π?σιμου νερο? να κοινοποιο?νται διεθν?? προσφ?ροντα? δυνατ?τητε? πρακτικ?? εφαρμογ??.

Σημαντικ? στιγμ? τη? διοργ?νωση? στο Ζ?ππειο Μ?γαρο -κατ? τη δι?ρκεια επ?σημου δε?πνου-  ?ταν η απονομ? για πρ?τη φορ? των  “Μεταλλ?ων Νερο?” στι? εταιρε?ε? Camelot Imperial και στον Κ?στα Αθανασ?ου πρ?εδρο, που του απενεμ?θη ?Αριστε?α? για τη συμβολ? του στον Τομ?α Πρ?ληψη? και Ποι?τητα? Υγε?α?  και στο Ξυν? Νερ? Φλ?ρινα?, φυσικ? ανθρακο?χο μεταλλικ? νερ? και τον πρ?εδρ? τη? κ. Γι?ργο Τσιρ?νη. Αναμνηστικ? τ?λο? πλακ?τα απενεμ?θη στην Εταιρε?α Unicert και τον πρ?εδρο κ Δημ?τρη Δερπανη, καθ?? και την εταιρ?α Φυτ?ρια Κουκουτσ?κη? απ? τα Χανι? για την συμβολ? του? στο 1ο Διεθν?? Φ?ρουμ για το Νερ?.

Τα συμπερ?σματα του συνεδρ?ου ανακο?νωσαν  η Δρ Μα?ρη Μαρο?λη-Ζηλεμ?νου, Πρ?εδρο? του Κ?ντρου Ευρωπα?κ?ν Μελετ?ν και Σπουδ?ν ?Ιω?ννη? Καποδ?στρια?? και Πρ?εδρο? Εθνικο? Συμβουλ?ου Ελλ?δο? Ομ?λων και Κ?ντρων για την Unesco, ο Γι?ργο? Κρεμλ??, Σ?μβουλο? παρ? τω Πρωθυπουργ?  για την Εν?ργεια, το Κλ?μα, το Περιβ?λλον και την Κυκλικ? Οικονομ?α, Διευθυντ?? ε.τ τη? ΕΕ και ο Γρηγ?ρη? Τσ?λτα?, Oμ?τιμο?  Καθηγητ??, Πρ?εδρο? EKε.ΠEK, πρ?ην Πρ?τανη? του Παντε?ου πανεπιστημ?ου.

Image Gallery

广快乐十分开奖走势图